FAQ

V této rubrice bychom rádi vysvětlili některé pojmy, vyvrátili některé zažité mýty a odpověděli na nejčastější dotazy našich klientů. Pro názornost jsme zvolili formu jednoduchých otázek a odpovědí.

Vaše otázky


Dotaz z 21.4.2007 : Stát je vlastníkem pozemku pod bytovým domem s byty s regulovaným ná...

Dotaz z 21.4.2007 : Stát je vlastníkem pozemku pod bytovým domem s byty s regulovaným nájemným. Úřad pro hospodaření s majetkem státu nabízí soukromému vlastníkovi domu prodej pozemku za cenu obvyklou s tím, že pokud to za tuto cenu nekoupí, bude ho žalovat pro bezdůvodné obohacení. Není to tak trochu drzost, když nájemné zde činí i po lednovém zvýšení cca 21 Kč/m2 a je tedy ani ne poloviční než byla ústavem soudního inženýrství již před několika lety propočtena cena neziskového nájemného?

Pokud jsem to správně pochopil, tak máte zřejme na mysli situaci, že pokud pozemek nekoupíte Vy, který jste majitelem domu, bude stát požadovat nájemné z pozemku, které mu dosud neplatíte…Rozpor vidíte v tom, že stát reguluje cenu nájmu z bytů ve Vašem domě a zároveň by zřejmě chtěl žádat nájemné ve výši obvyklé..Já být Vámi, tak se skutečně nechám žalovat, při nejmenším budete mediální hvězdou, což se Vám měřeno penězmi vyplatí v této situaci nejvíce..a poslal bych to i do Strassburgu..

Kdo hradí daň z převodu nemovitosti a kolik činí?

Kdo hradí daň z převodu nemovitosti a kolik činí?

Daň z převodu nemovitostí při prodeji hradí původní vlastník, tedy prodávající, a v současné době činí 3% ze základu, kterým je vyšší částka z ceny uvedené v kupní smlouvě a ve znaleckém posudku. Zde uvádíme, že znalecký posudek musí být zpracován ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a podle aktuálního, my dodáváme absurdního, výkladu finančních úřadů podle právního stavu po vkladu do katastru. Je na místě uvést, že ručitelem za daň z převodu nemovitostí je nabyvatel a nesmíme ani zapomenout, že v případě bezúplatného převodu se sazby liší v závislosti na ceně a na příbuzenských vztazích mezi stranami převodu.

Co je to obvyklá cena?

Co je to obvyklá cena?

Navazujeme na výše uvedený dotaz a pojem, který je nejčastějším výsledkem ocenění, upřesňujeme. Obvyklou cenou se rozumí cena, za níž by bylo možné obchodovat oceňovanou nemovitost v daném místě a čase za předpokladu, že zúčastněné strany mají úplné a pravdivé informace o nemovitosti a že jednají svobodně, bez nátlaku a bez okolností zvláštní obliby. „Obvyklá cena“ nahrazuje dříve v oceněních často používaný pojem „tržní cena“. Pro dokreslení uvádíme, že v různých oceněních se můžete setkat s cca desítkou různých pojmů, které se liší použitou metodou či přístupem a samozřejmě výsledkem.

Musím prodávat za odhad ?

Musím prodávat za odhad ?

To je jeden z mýtů, který stále u některých z nás přetrvává. Odhadem v tomto případě rozumíme znalecký posudek, který byl za časů minulých jediným možným ocenění majetku a také za cenu uvedenou ve znaleckém posudku se nemovitosti obchodovaly. Odchýlení se od této částky se dokonce považovalo za porušení zákona. Ty doby jsou však již pryč a odpověď tedy zní nikoliv.

Jaký je rozdíl mezi cenou a hodnotou?

Jaký je rozdíl mezi cenou a hodnotou?

V řadě metodik pro oceňování a jejich výkladů se klade velký důraz na rozlišovaní mezi těmito výrazy. Obecně se definuje cena jako skutečně zaplacená částka za zboží, v tomto případě za nemovitost nebo jejich soubor. Hodnota je pak kategorie, která má vazbu na přívlastek této hodnoty. Mluvíme o pak například o věcné hodnotě, tedy o hodnotě věci jako takové, její podstatě. Sami možná tušíte rozdíl, který lze snadno transformovat do pravdivého tvrzení, že lze koupit výhodně (tedy za nižší cenu) hodnotnou věc a naopak. I když se někdy důsledně trvá na používání jednoho z pojmů, v praxi se pak často setkáváme s jejich zaměňováním a i my si myslíme, že to nemá podstatný vliv. Samo za sebe hovoří, že výsledkem ocenění nemovitosti by měla být tržní hodnota. Domníváme se, že objednatelé a zejména ti, kteří dále s oceněním pracují si uvědomují, co se skrývá pod kterým pojmem.Archiv FAQ

Chci se vás zeptat

Ověření * Opište prosím tři černé znaky z obrázku
captcha image