POKORNÝ-NEMOVITOSTI s.r.o.
Nám. Přem. Otakara II. 58/16
370 01 České Budějovice

tel.: +420 386 352 886

e-mail: pokorny@pokonem.cz
http://www.pokonem.cz

http://www.pokorny-nemovitosti.cz

namesti_left

součet čísel 5 a 5 je : (napište výsledek)