O nás

Naše firma je založena na individuálním přístupu ke klientům, kterým se snažíme poskytnout komplexní servis v oboru nemovitostí.

Zakladatel, Ing.Vladimír Pokorný, absolvent ČVUT, statik bývalého Stavoprojektu a od r.1969 soudní znalec v oborech ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné, zemědělské a průmyslové si za dobu svého působení a zejména od roku 1991, kdy samostatně podniká, získal uznání a širokou klientelu. Pracujeme pro jak soukromý sektor, kde jsou klienty jednotliví občané, firmy, banky, i velké holdingy, tak také veřejný sektor, a to od nejmenších municipalit, přes magistráty, krajský úřad až po např. Úřad vlády ČR, znalecké posudky zpracováváme pro soudní civilní i trestní řízení, exekuční řízení, dražby, policejní vyšetřování či převody z majetku či do majetku státu a jeho složek.

Svoji odbornou autoritu zúročil nejen ve spolupráci s širokým spektrem institucí, ale i uznáním mezi kolegy, kdy po řadu let působil jako předseda Komory znalců České republiky, sekce Stavebnictví Jižní Čechy, v posledních letech také předával své zkušenosti při vyučování předmětů oceňování nemovitostí ve specializovaných 4 semestrálních kurzech.

Ing. Petr Pokorný, pokračovatel v rodinné tradici, je absolventem ČVUT, specializovaného studia-kurzu oceňování nemovitostí Institutu oceňování majetku při VŠE Praha, soudním znalcem v oborech ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné, zemědělské a průmyslové a certifikovaným odhadcem(Certifikační ústav VŠE). V současné době rovněž vyučuje na kurzech Oceňovaní nemovitostí pořádaných v Českých Budějovicích a je místopředsedou Komory soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví, JČ.

Od počátku společenských změn po r.1989 se specializujeme na oceňovaní nemovitostí na tržní bázi, např. celkový počet podaných posudků a provedených ocenění přesáhl 10000, každoročně stovky přibývají. V současné době máme sekci realitní, oceňování a ostatních služeb souvisejících s nemovitostmi.

Na trhu realit máme zkušenosti se všemi segmenty, kromě běžné agendy realitní kanceláře lze zmínit např. privatizace městského a podnikového bytového fondu, zejména v Českých Budějovicích (celkem cca 4000 bytů) a v Jihočeském kraji, při prodeji přebytečného majetku v rámci restrukturalizací podniků, majetků konkurzních podstat, apod.

Zkušenosti při oceňování nemovitostí se pozitivně promítají do úspěšného nastavení podmínek nabízených nemovitostí, a naopak, denní zkušenost s praxí realitní kanceláře optimalizuje objektivní oceňování nemovitostí.

Pro zajištění komplexních služeb našim zákazníkům spolupracujeme se stavebními spořitelnami, pojišťovnami, hypotečními i ostatními bankami.

Oceňování nemovitostí provádíme v cenách obvyklých i podle cenových předpisů ministerstva financí ČR. Podle druhu jsou ocenění použitelná pro daňová řízení(daň z převodu nemovitostí, daň z příjmů), účetnictví, nepeněžité vklady, převody v rámci propojených osob, jako podklad pro jednání o poskytnutí všech druhů úvěrů, pro soudní řízení i jako podklad pro dosažení reálné kupní ceny nemovitostí.

V rámci souvisejících služeb v oblasti nemovitostí nabízíme odborné poradenství v technické i ekonomické úrovni, analýzy záměrů s nemovitostmi, poradenství před koupí nemovitosti apod.