Problematika znalectví

Od 1.1.2021 je účinný nový zákon o znalcích, který je značně problematický. Spolek soudních znalců ČR, sekce Jižní Čechy, jehož jsme členy, se nadále zasazuje o změny, které by zlepšily postavení, podmínky pro práci a odměňování pro stávající znalce a motivovaly znalce nové.

Více informací na stránkách spolku https://www.znalci-jiznicechy.cz/