Poradenství a další služby

zajištění právních služeb, energetických štítků apod.

zajištění financování

zastupování při jednání o koupi vybrané nemovitosti

vymezování jednotek (byty, nebytové prostory) do katastru nemovitostí

odborné poradenství při investicích do nemovitostí

odborné poradenství při nakládání s nemovitostmi

plány rozvoje a hospodaření

optimalizace struktury majetku a jeho výnosu

zajištění navazujících činností – projekty, stavební řízení, výběrové řízení na dodávky stavebních prací apod.