Dotaz z 21.4.2007 : Stát je vlastníkem pozemku pod bytovým domem s byty s regulovaným ná